AzeGlob

Haqqında məlumatlar AzeGlob Odoo versiyasını quraşdırırır, Anında Mənbə ERP-nı Açın .

Quraşdırılmış Tətbiqlər

Hide Powered By Odoo
Hide Powered By Odoo Branding.
Hide Powered By Odoo
Hide Powered By Odoo login screen, Remove Powered By Odoo Login Page, Web Responsive login, Odoo Web Login Page, Web backend login, Odoo login, Hide Powered By Odoo login screen, Remove Odoo, Sign-up Odoo, SignUp Form Login, Hide Powered By Odoo SignIn screen, Remove Powered By Odoo SignUp Page, Web Responsive SignIn, Odoo Web SignIn Page, Web backend SignIn, Remove Odoo SignUp Page, Odoo SignIn Page, Odoo Authentication Screen, Customize Login Page, Hide Odoo, Disable Powered By Odoo in Login Page, Disable Odoo Powered By Login, Web Odoo Login Page Odoo Page Login,
Odoo 16 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget, Recurring Payments, Lock Dates, Fiscal Year For Odoo 16 Community Edition, Accounting Dashboard, Financial Reports, Customer Follow up Management, Bank Statement Import, Odoo Budget
Satışlar
Təkliflərdən fakturalara
Hesab-faktura göndərilməsi
Fakturalar və Ödənişlər
CRM
Lidləri izlə və imkanları bağla
Veb sayt
Müəssisə veb-sayt qurucusu
Anbar
Anbar və logistika fəaliyyətlərinizi idarə edin
Satın alın
Satınalma sifarişləri, tenderlər və razılaşmalar
Layihə
Organize and plan your projects
e-Ticarət
Məhsullarınızı onlayn satın
Email Marketinqi
Elektron məktubları hazırla, göndər və izlə
Remove Powered By Odoo
Remove Powered By Odoo
MuK Backend Theme
Odoo Community Backend Theme
Tədbirlər
Tədbirləri dərc et, biletləri sat
Müzakirə
Söhbət, poçt şlüzü və xüsusi kanallar
Kontaktlar
Ünvan kitabınızı mərkəzləşdirin
Təqvim
İşçilərin görüşlərini planlaşdırın
Sorğular
Send your surveys or share them live.
Qeydlər
Yaddaş ilə işinizi təşkil edin

Quraşdırılmış Məkanlar / Hesab Planları

Çin - Mühasibatlıq
Hesabların Çoxdilli Sxemi